2023-2024-окуу жылына КООЖдорго абитуриенттерди тандоо турларынын даталары

1 Тур

10.07.2023, 08:00
20.07.2023, 17:00

2 Тур

27.07.2023, 08:00
07.08.2023, 17:00

3 Тур

14.08.2023, 08:00
25.08.2023, 17:00

4 Тур

04.09.2023, 08:00
06.09.2023, 17:00

Максаттар

 • Абитуриентке нускама

  Абитуриенттерге КООЖдорго кирүү үчүн конкурска электрондук формада катышууга мүмкүнчүлүк түзүү.

 • Каттоону автоматташтыруу

  Каттоону эсепке алууну автоматташтыруу, ошондой эле кирүүгө сунушталган талапкерлердин тизмесин таркатуу жана түзүү.

 • Жумушту оптималдаштыруу

  Кыргыз Республикасынын билим берүү мекемелерине абитуриенттерди кабыл алуунун сапатын жана ачыктыгын жогорулатуу боюнча тандоо комиссиясынын ишин оптималдаштыруу.

 • Процесстерди автоматташтыруу

  КООЖдорго кирүүгө зарыл болгон иш кагаздарын Түндүк электрондук өз-ара аракеттенүү тутуму аркылуу тапшырууну автоматташтыруу.

 • Абитуриентке нускама

  1- Катталуу
  Абитуриенту необходимо пройти процесс регистрации в системе и заполнить информацию в профиле.
  Инструкция регистрации
  2- Тандоо
  Көрсөтүлгөн КООЖ тизмесинде адистикти аныктаңыз.
  3- Арыз калтыруу
  КООЖду, адистикти тандап, керектүү документтерди тиркеңиз.
  4- Кабыл алуу
  КООЖдун сунушунан кийин, тандаган адистик боюнча окууга болгон каалооңузду тастыктаңыз.
  Кабыл алуу үчүн керектүү документтер
  Эгер сиз жеңилдик берилүүчү жаран болсоңуз