Башкы бет  / КООЖдор  /  И.Арабаев атындагы КМУнун Укук таануу колледжи

И.Арабаев атындагы КМУнун Укук таануу колледжи

Директор: Койчуманова Ч.У.

Адрес: г. Бишкек, ул. Раззакова 51

Сайт: