Башкы бет  / КООЖдор  /  И.Арабаев атындагы КМУнун Дене тарбия колледжи

И.Арабаев атындагы КМУнун Дене тарбия колледжи

Директор: Сарымсаков К.К.

Адрес: г.Бишкек, ул. Саманчина 10/а

Сайт: