Башкы бет  / КООЖдор  /  "Ала-Тоо" Эл аралык университетинин ОКББ бөлүмү

"Ала-Тоо" Эл аралык университетинин ОКББ бөлүмү

Директор: Эсеналиев Э.Э.

Адрес: ул.Анкара 1/8, Тунгуч, Бишкек

Сайт: http://www.college.alatoo.edu.kg