Башкы бет  / КООЖдор  /  И.Арабаев атындагы КМУнун Японоведение институтунун ОСПО

И.Арабаев атындагы КМУнун Японоведение институтунун ОСПО

Директор: Самаров А.

Адрес: г. Бишкекул. ул. Саманчина 10/а

Сайт: http://japanstayle.kg