Башкы бет  / КООЖдор  /  ОшМУнун STEM инновациялык колледжи

ОшМУнун STEM инновациялык колледжи

Директор: Абдылакимова Б.К.

Адрес: г. Ош, ул. Ленина, 422

Сайт: http://stem.oshsu.kg/