Башкы бет  / КООЖдор  /  И. Арабаев атындагы КМУнун IT-колледжи

И. Арабаев атындагы КМУнун IT-колледжи

Директор: Керимов У.Т.

Адрес: г.Бишкек ул. Раззакова 51

Сайт: http://arabaev.kg/kollege