Башкы бет  / КООЖдор  /  И. Арабаев атындагы КМУнун Педагогикалык колледжи

И. Арабаев атындагы КМУнун Педагогикалык колледжи

Директор: Толоев М.Ж.

Адрес: г. Бишкек ул. Чалдоварская 91а

Сайт: http://arabaev.kg/college