Башкы бет  / КООЖдор  /  Россия Федерациясынын биринчи Президенти Б.Н. Ельцин атындагы Кыргыз-Россия Славян университети жогорку кесиптик билимдин мамлекеттик билим берүү мекемеси Колледж

Россия Федерациясынын биринчи Президенти Б.Н. Ельцин атындагы Кыргыз-Россия Славян университети жогорку кесиптик билимдин мамлекеттик билим берүү мекемеси Колледж

Директор: Коновалова И. А.

Адрес: 720048, Кыргызская Республика, г. Бишкек, ул. Анкара 24 к (Горького)

Сайт: http://college.krsu.edu.kg/