Башкы бет  / КООЖдор  /  М.М.Адышев атындагы ОшТУнун Гуманитардык-технологиялык колледжи

М.М.Адышев атындагы ОшТУнун Гуманитардык-технологиялык колледжи

Директор: Турсунбаев Ж.Ж.

Адрес: 723503, Кыргыз Республикасы, Ош ш., Н. Исанов көч., 81

Сайт: http://oshtu.kg