Башкы бет  / КООЖдор  /  И. Раззаков атындагы КМТУнун КОББ (Колледжи)

И. Раззаков атындагы КМТУнун КОББ (Колледжи)

Директор: Дербишева Э.Д.

Адрес: г. Бишкек, ул. Малдыбаева, 34 Б

Сайт: