Башкы бет  / КООЖдор  /  Кесиптик бирликтер кесип колледжи

Кесиптик бирликтер кесип колледжи

Директор: Ажыманбетова Г. И.

Адрес: Молодая гвардия 27

Сайт: http://atiso.kg